Terminìllù, tuttu biancu,
è un gigante appennecatu
e la nèe l’ha recopertu
co un lenzolu de bucatu.

Istu cèlu de Natale
È una lastra de cristallu,
do’se specchiano le stelle,
margarite de metallu.

Pe lo friddu lu Velinu
Pare bàje più veloce,
smorgattènno come un toru
fa lo fume da le froce.

L’orollòggiu de la tore
mezzanotte batte pianu,
quanno spunta un gran chiarore
lòco, vèrzu Cuntiglianu…

Anche ist’anno è natu,è natu,
lu Bambinu è natu a Grègge!
E renutu pe bedècce,
anche se l’hau biastimatu.

Ma perdonace, o Signore,
de paciènza ce n’ha tanta,
beneìcila de còre
esta pora Valle Santa.

di Franco Stella